Blindprägling-Stansning

Detta är en effekt som kan förstärka utformningen av trycksaken och ge

den en liten extra finess.

 

Blindprägling 

För att kunna blindprägla tillverkar man en kliche av det som skall präglas, en s.k. hanne och hona sedan klämmer man papperet mellan dessa under hårt tryck och på så sätt trycker man in

papperet på baksidan och ut på framsidan, vilket ger en extra effekt på trycksaken.

 

Mappstansning m.m.

För att kunna Stansa tillverkar man en stansform enligt det utseende som man vill att

trycksaken skall ha, rund fyrkantig eller i princip vilket format som helst.

Detta gör att produkten skiljer sej från vanliga trycksaker.

 

 

Slå en signal eller sänd ett mail för prisuppgift på din produkt.

info@visitkort-specialisten.se • Krokslätts Fabriker 6 • 431 37 Mölndal

Tel +46 (0)31 20 48 10 • Tel +46 (0)31 87 30 07


Visitkort-Specialisten den 20 oktober 2016